Huisregels en Algemene voorwaarden Yogalessen

  1

  Je kunt ieder gewenst moment instromen. Voor de doorlopende lessen schrijf je je in voor een vaste dag en tijdstip. De leskaart is persoonsgebonden.​

  2

  Je kunt vrijblijvend een kennismakingsles bijwonen. Daarna blijft de plek een week voor je gereserveerd. 

  3

  De yoga lessen worden wekelijks gegeven in Nieuwegein met uitzondering van de schoolvakanties.Vakanties en wijzigingen in het rooster worden aangekondigd in de les en via de nieuwsbrief. 

  4

  De factuur voor een leskaart dient vooraf te worden voldaan. Dit kan per bank of contant voorafgaand aan de eerste les. Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichting, kan de toegang tot de les worden geweigerd. 

  5

  Je hebt 12 weken de tijd om 10 yoga lessen te volgen. Bij een gemiste yoga les mag je die op een ander moment inhalen binnen de 12 weken. De gemiste les mag ook ingehaald worden op een ander lesuur in dezelfde week, mits er plek is. Graag van te voren even bellen of mailen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

  6

  Je ontvangst automatisch een factuur voor de nieuwe tienrittenkaart (12 weken periode) in de week na het afschrijven van de tiende les. 

  7

  De deur sluit na aanvang van de les. Inloop 15 minuten voordat het lesuur begint. Wees op tijd. 

  8

  Afmelden dient te geschieden maximaal 8 uur voor aanvang van de les. Dit geeft anderen de gelegenheid om een lesuur in te halen op de vrijgevallen plaats. 

  9

  Bij afwezigheid zonder afmelding, wordt het lesuur in rekening gebracht. 

  10

  Na maximaal 12 weken volgt er automatisch een nieuwe kaart. Valt jouw yoga leskaart in een vakantie van de yoga studio, dan schuift de einddatum zoveel weken op als de vakantie duurt.

  11

  Bij tweemaal afwezigheid zonder contact hierover gehad te hebben, vervalt het recht voor de vaste plek.

  12

  Bij langdurige ziekte of blessures kan de kaart worden stop gezet. Dit gaat in vanaf het moment dat hierover schriftelijk contact is geweest.

  13

  Met betrekking tot lichamelijke- en geestelijke klachten, raadpleeg je behandelend arts voor wat wel en niet mag bij een yoga les.

  14

  Opzeggen kan twee weken voor de einddatum van de strippenkaart. 

  Voorwaarden cursussen

  Zwangerschapsyoga

  Fusion Hormoonyoga